Jesteś tutaj

Informacja dotycząca rekrutacji

Prosimy Rodziców , których dzieci zostały zakwalifikowane do dalszej
rekrutacji w Przedszkolu Nr 2 o osobiste zgłoszenie się do dyrektora
przedszkola celem wypisania w nieprzekraczającym terminie do dnia
19.04.2019 (piątek) oświadczenia potwierdzającego wybór przedszkola, do
którego dziecko będzie uczęszczało od 01.09.2019.

Brak terminowego złożenia pisemnego oświadczenia jest jednoznaczne z
rezygnacja dalszego postępowania rekrutacyjnego.