Jesteś tutaj

Oferta przedszkola

Przedszkole nr 2 w Tarnowskich Górach jest miejscem , w którym „ ...dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją która ciągle kwitnie , przyszłością, która bez przerwy się otwiera...” (Jan Paweł II).
Placówka istnieje od 1970 roku i znajduje się w centrum miasta, przy cichej i spokojnej ulicy Gruzełki 17. Jest to placówka publiczna, której organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry. Placówka mieści się w wolnostojącym , otoczonym terenem zielonym piętrowym budynku. Znajduje się tu duży plac zabaw z różnego typu sprzętem ogrodowym, dostosowanym do rekreacji i aktywności ruchowej przedszkolaków. Atutem przedszkola jest jego położenie z dala od ruchliwej ulicy. Infrastruktura placówki odpowiada wymogom przepisów bhp oraz przepisom przeciwpożarowym.
Sale zabaw są estetyczne , kolorowe, przestrzenne i słoneczne, wyposażone w kąciki do zabaw tematycznych, plastycznych oraz konstrukcyjnych i przyrodniczych. Każda sala posiada oddzielną łazienkę.
Wszystkie zabawki i pomoce dydaktyczne są dostosowane do potrzeb dzieci.
Przedszkole posiada „Salę SI”- zorganizowaną do terapii dzieci niepełnosprawnych oraz gabinety specjalistyczne.
Przyjęta i realizowana koncepcja pracy uwzględnia potrzeby wszystkich dzieci, ich rodziców i lokalnej społeczności.

W placówce prowadzone są m.in. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Od 1982 r. jako jedyne w mieście prowadzi oddział dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych .
Wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra pedagogiczna stale wdraża ciekawe projekty i programy, w tym programy własne: „Muzyka w przedszkolu”, „Przedszkolak i plastyka”, wspomagające wszechstronny rozwój każdego dziecka, rozwijające ich talenty i zainteresowania.
W przedszkolu działa zespół muzyczny „Campanella”
Dzięki prowadzonej integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, od najmłodszych lat są one uczone empatii, tolerancji i współpracy, a efekty tej pracy są zauważone i wysoko oceniane zarówno przez rodziców jak i środowisko lokalne. Dzieci niepełnosprawne, które dzięki indywidualnemu podejściu kadry pedagogicznej, specjalistów oraz całego personelu otrzymują wsparcie i pomoc, aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie placówki oraz w środowisku lokalnym, mogą się w pełni rozwijać.
Pracujący w przedszkolu nauczyciele, specjaliści m.in. logopeda oraz współpracujący z przedszkolem pedagodzy, psycholodzy i rehabilitanci prowadzą terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi oraz w różnorodny sposób wspierają rodziców i udzielają fachowych porad w ramach szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi, w tym także dziećmi niepełnosprawnymi dostosowując metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy metod:
-Pedagogika zabawy
-Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
-Muzykoterapii
-Relaksacyjnych
-Dennisona
-Klanza
-Dobrego Startu

Przedszkole oferuje bezpłatne dodatkowe zajęcia:
-religia
-język angielski
-rytmika z elementami tańca
-rehabilitacja ruchowa
-wyjazdy dzieci na basen
-zajęcia logopedyczne
-zajęcia z psychologiem
-dogoterapia
-hipoterapia
-terapia SI
-felinoterapia
-alpakoterapia
-zajęcia ruchowe (z udziałem rodziców) z elementami metody ruchu rozwijającego

Wszechstronna działalność placówki, skoncentrowana głównie na dziecku oraz na jego rodzicach, w pełni zapewnia każdemu wychowankowi, lepszy start na kolejnym etapie kształcenia.