Jesteś tutaj

Podstawowe informacje

Statut przedszkola

Zobacz: [ Dokument: Statut przedszkola ]

Nasze przedszkole obejmuje opieką dzieci pełnosprawne z gminy Tarnowskie Góry i od 1982 r. prowadzi oddział dla dzieci niepełnosprawnych.

Placówka czynna jest w godzinach 6.30-16.30.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat po uprzednim wypełnieniu obowiązujących dokumentów

Dzieci do oddziału specjalnego przyjmowane są na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, dzieci te mogą przebywać w przedszkolu do 9 roku życia.

W przedszkolu pobierane są dwa rodzaje opłat:

1) za wyżywienie
- dla dzieci przebywających w przedszkolu 6 godz. i korzystających z 2 posiłków(śniadanie, obiad) 4,80 zł x ilość dni roboczych w miesiącu. 

-dla dzieci przebywających w przedszkolu pow. 6 godz. i korzystających z 3 posiłków(śniadanie, obiad, podwieczorek) 6,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu

2) za świadczenie usług w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar godzin (tj. od poniedziałku do piątku) pobierana jest opłata w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Uchwały Nr LII/472/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2005 r w sprawie określenia formy organizacyjno - prawnej prowadzenia przez Gminę Tarnowskie Góry przedszkoli.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.